unnamed-8.jpg

Proč to dělámê?

Hanácky nářeči je pomalê ale jistě vêklačovany spisovnó češťênó, aspoň se to teda fšôdê vêkládá. Maly děcka ôž hanáckê nemlovijó, protože to néni moderni, to se takê vêkládá. Toš ešlê je na tym fšeckym, co se vêkládá, nejaké kôs pravdê, to bê mělo prověřêt tadê to sčétáni…

 

Hanáci só prastary etnikum a majó boható kulturô a tradice. Vi ale negdo, kolêk je eště na Hané třeba kroju, kolêk lêdi skôtečně eště mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci potróšeni?

 

Toš proto to dělámê, abê smê vêpátralê tadê tê fšeckê věcê a zkôsêlê téch pár poslednich Hanáku ze fšeckym fšôdê posčétat.

Gdo to dělá?

Fšeci znajó Pepina z Hané. Deť on nigdá nemêslêl nic zle a Hanó a fšecko, co je s ňó spojeny měl dêckê tôze rád. Tak se ê jednyho krásnyho dňa stalo, že ho napadlo, že bê po vzorô Českyho statistickyho óřadô spočétal fšeckê Hanákê, co eště mlovijó hanáckê.

 

Pepinovi pomocnici pak só Marek Ošťádalu z Mezêc, Arnošt Voglu z Haňovic
a hromada dalšich nadšencu a dobrovolniku.

Jak to chcemê ôdělat?

Je to jednodôchy. Vêplňite tadê dule ten krátké dotazniček a je vêmalovany. Vêplňte ho za sebe a ešlê znáte nejakyho Hanáka, keré počétačum neholdôje, domlovte se s ňém a vêplňte ê za něho, abê se nepřêhodilo, že bê se na nekeho muhlo zapomenót. Ešlê třeba znáte ê nejakyho Hanáka, keré ôž tadê na Hané nebévá a větr ho odfókl nekam dál, déte mô zprávô, ať se takê přêdá.To bê bêla velêká škoda, kdêž bê negdo chêběl. Dêť tê čisla bê pak nebêlê pravdivy.

Co z teho bôde?

Bôdemê znat pravdô. Bôdemê skôtečně vědět, kolêk Hanáku eště mlovi hanáckê a ešlê je pravda, že tadê to nářeči skôtečně miři k zánikô. Přêndemê ê na to, kolêk je na Hané eště kroju a kolêk Hanáku si v nich rádo vêrazi mezê lêdi. Třeba se nám povede ê ôspořádat nejaky zetkáni, bôď na nejaké slávě a nebo jenom tak.
 

Kdo bôde chtět, muže napsat svuj kontakt a mê ho ôpozornimê na to, kdêž se bôde dit neco, co bê ho muhlo zajimat. Na svó česť slêbôjem, že reklamê na levny trenyrkê a šampónê na fšecko nikemô posilat nebôdemê.

Moc rád bêch Vás

fšeckê spočétal...

Dotaznik prvniho sčétáni hanáku
Věk
Vêberte jednô nebo vic možnosti:
Vêberte jednô možnosť: