top of page
unnamed-8.jpg

Proč to dělámê?

Hanácky nářeči je pomalê ale jistě vêklačovany spisovnó češťênó, aspoň se to teda fšôdê vêkládá. Maly děcka ôž hanáckê nemlovijó, protože to néni moderni, to se takê vêkládá. Toš ešlê je na tym fšeckym, co se vêkládá, nejaké kôs pravdê, to bê mělo prověřêt tadê to sčétáni…

 

Hanáci só prastary etnikum a majó boható kulturô a tradice. Vi ale negdo, kolêk je eště na Hané třeba kroju, kolêk lêdi skôtečně eště mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci potróšeni?

 

Toš proto to dělámê, abê smê vêpátralê tadê tê fšeckê věcê a zkôsêlê téch pár poslednich Hanáku ze fšeckym fšôdê posčétat.

Gdo to dělá?

Fšeci znajó Pepina z Hané. Deť on nigdá nemêslêl nic zle a Hanó a fšecko, co je s ňó spojeny měl dêckê tôze rád. Tak se ê jednyho krásnyho dňa stalo, že ho napadlo, že bê po vzorô Českyho statistickyho óřadô spočétal fšeckê Hanákê, co eště mlovijó hanáckê.

 

Pepinovi pomocnici pak só Marek Ošťádalu z Mezêc, Arnošt Voglu z Haňovic
a hromada dalšich nadšencu a dobrovolniku.

Jak to chcemê ôdělat?

Je to jednodôchy. Vêplňite tadê dule ten krátké dotazniček a je vêmalovany. Vêplňte ho za sebe a ešlê znáte nejakyho Hanáka, keré počétačum neholdôje, domlovte se s ňém a vêplňte ê za něho, abê se nepřêhodilo, že bê se na nekeho muhlo zapomenót. Ešlê třeba znáte ê nejakyho Hanáka, keré ôž tadê na Hané nebévá a větr ho odfókl nekam dál, déte mô zprávô, ať se takê přêdá.To bê bêla velêká škoda, kdêž bê negdo chêběl. Dêť tê čisla bê pak nebêlê pravdivy.

Co z teho bôde?

Bôdemê znat pravdô. Bôdemê skôtečně vědět, kolêk Hanáku eště mlovi hanáckê a ešlê je pravda, že tadê to nářeči skôtečně miři k zánikô. Přêndemê ê na to, kolêk je na Hané eště kroju a kolêk Hanáku si v nich rádo vêrazi mezê lêdi. Třeba se nám povede ê ôspořádat nejaky zetkáni, bôď na nejaké slávě a nebo jenom tak.
 

Kdo bôde chtět, muže napsat svuj kontakt a mê ho ôpozornimê na to, kdêž se bôde dit neco, co bê ho muhlo zajimat. Na svó česť slêbôjem, že reklamê na levny trenyrkê a šampónê na fšecko nikemô posilat nebôdemê.

Moc rád bêch Vás

fšeckê spočétal...

unnamed-2.gif
sčitani

Váženi Hanáci,

s koncem záři skončêlo ê naše historickê prvni sčitáni Hanáku, kery mělo ôkázat, kolêk lêdi tadê na Hané a kdo vi kde eště mlovi, a nebo ômi mlovit hanáckê. Sčitáni ôkázalo to, co se dalo čekat, a sice že Hanáci na takovi kravinê nemajó čas.

 

Ê tak se ale do sčitáni přêhlásêlo celkem 3 599 Hanaček a Hanáku, z keréch hanáckê mlovi 1 986. Névic bêlo téch nad 50 let, ale skôtečnó radost nám ôdělalo 227 Hanáku do 20 let, z keréch 84 hanáckê mlovi. Toť to je totiž předpoklad,

že se tadê na tymto světě eště nejaké pátek hanáckê mlovit bôde.

 

Třeba z téch mladéch ê jednó vznikne hanácké pár a podaři se to pošópnót na dalši generace. Vite, fšeci chránijó ptákê, brókê a dovijaky kvitka, ale vêmirajicich Hanáku si nikdo ani nefšimne. Snaď se tadê temô sčitáni povede konečně na tento problém ôpozornit odbornó veřejnost a konečně se tém začne negdo zabévat.

 

Ôž jenom pro zajimavosť doplnim, že se nám přêhlásêlo celkem 313 majitelu hanáckéch kroju. Z téch rozfókanéch Hanáku po republice to pak bêl nédál jeden pantáta z Mřiča pod Kremžó, keré šéři nářeči na jihô Čech, a ve světě to pak bêlo pár Hanáku z Holandska, Francie, Švicarska a nédál se ozvalê až kdesê z daleké Kanadê. 

Co se téká hôstotê osidlenosti, tak na dědinách se névic Hanáku přêhlásêlo v Nákle. Mezê městama Litovel překonala Prostějov, ale hanáckó metropol jednoznačně potvrdila Olomóc.

Muhlo to bêt lepči, ale zle to takê neskončêlo. Sčitáni se bôde určitě opakovat a toš dófámê, že se do něho přiště zapoji vic Hanaček a Hanáku. To pak bôde znamenat, že Hanáku přêbévá a tym pádem to s nama nebôde vêpadat zas tak zle :)

Toš jak to dopadlo?

bottom of page